Rahan Valhe Puheenvuoroja maailman tärkeimmästä vaietusta asiasta

Onko kaikkien kauppasota kaikkia vastaan vapaata kauppaa?

Tarkastelkaamme seuraavaksi myyttia kansainvälisen kaupan merkityksestä nykyisessä talousjärjestelmässä. Tämän myytin esitti aikoinaan vapaakaupan keskeinen teoreetikko David Ricardo 1800-luvulla. James Goldsmith kuvailee tämän myytin seuraavasti:

 

”Hän (Ricardo) uskoi kahteen toisiinsa liittyvään periaatteeseen: erikoistumiseen ja suhteelliseen etuun. Ricardon mukaan jokaisen kansakunnan tulisi suhteellisen edun saavuttaakseen erikoistua siihen, missä se on muita kansakuntia parempi. Kansankunnan tulisi siten keskittää toimintaansa luopuen joistakin talouselämänsä osista ja kehittäen niitä aloja, joilla sillä on puolellaan suurin suhteellinen etu. Tämän tuloksena kansainvälinen kauppa kasvaisi, kun kansakunnat veisivät ylijäämiään ja toisivat maahan tuotteita, joita ne eivät enää valmistaisi. Tehokkuus ja tuottavuus lisääntyisivät, kun työnjako antaisi mahdollisuuden käyttää hyväksi suurtuotannon etuja ja kun yritykset vaurastuisivat.”

 

Maailmantaloudessa viime vuosikymmeninä vallitsevana ollutta trendiä yhä ”vapaammasta” kaupasta - missä kaikki esteet tavaroiden, työvoiman ja pääomien liikkeille on vähitellen poistettu – perustellaan juuri tällaisilla näkemyksillä: mitä enemmän kaikki maailman eri alueet ovat integroituneet yhdeksi samaksi maailmantaloudeksi, sitä enemmän etua siitä koituu kaikille osapuolille, sitä tehokkaammaksi kaupankäynti ja tuotanto muuttuvat, sitä suuremmasta vauraudesta saavat ihmiset ympäri maailmaa nauttia. Käytännössä tämä toimii valtioiden kohdalla niin, että niiden vientisektori muuttuu kaikkia muita sektoreita tärkeämmäksi. Kaikki maailman valtiot pyrkivät tuottamaan mahdollisimman paljon tavaraa vientiin, myytäväksi oman talousalueen ulkopuolelle ja kansantalouksien kohtalot ympäri maailmaa näyttävät riippuvan juuri tästä: kuinka niiden vienti vetää, kuinka paljon ne saavat tuotteitaan myytyä globaaleilla markkinoilla. Ja samaan aikaan – kun asiaa hieman miettii – tuntuu ajatus kaiken tuotetun lisäarvon viemisestä pois oman talousalueen piiristä aika hullulta. Mitä järkeä käyttää resurssimme kaikkien näiden tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, mikäli aiomme vain viedä ne pois maasta? Eikö olisi järkevämpää ajatella, että jokaisen talousalueen tulisi yrittää mahdollisimman suuressa määrin tyydyttää omat tarpeensa ja pitää mahdollisimman paljon tuotettua lisäarvoa oman talousalueen sisällä? Ehkäpä, mikäli taloutemme ei perustuisi velkapohjaiselle rahajärjestelmälle. Kun tämän ottaa huomioon, alkaa vientivetoiset talousjärjestelmät näyttää todellakin enemmän ansalta, johon kaikki maat ovat pudonneet, kuin minkään ”suhteellisen edun” tavoittelulta.

 

Kansakunta on aina Adam Smithin päivistä saakka ollut luonnollinen talousjärjestelmän yksikkö ja tämä pitää yhä paikkansa tänä päivänä. Kaikki kansallisvaltiot ovat rahallisesti itsenäisiä yksikköjä, niillä on useimmiten oma valuuttansa, oma pankkijärjestelmänsä, oma rahavarantonsa sekä oma kansallinen velkansa, joka muodostuu sekä yksityisestä velasta että valtionvelasta. Lisäksi lähes kaikkien maiden velka on suurempi kuin niiden rahavaranto ja niissäkin maissa, missä näin ei ole, velka uhkaa ikuisesti kasvaa rahavarantoa suuremmaksi. Tästä johtuen tarve saada lisää rahaa omalle talousalueelle on kaikille maailman maille se kaikista pakottavin tarve.

 

Valtavirran taloustiede sivuttaa rahan itsensä ja olettaa sen määrän aina riittäväksi, mikä on totuuden täydellinen vastakohta, sillä totuus on, että olemassaoleva raha on siihen asti otetut velat yhteenlaskettuna ja että olemassaoleva velka on aina tämä rahamäärä plus sen korko, minkä seurauksena rahamäärä on itse asiassa aina riittämätön. Kansantalouksien sisällä niiden rahamäärä on riittämätön, sillä kaikki niiden sisällä syntynyt raha tuo mukanaan lisää velkaa kansantalouden piiriin. Rahat muihin kansantalouksiin ovat syntyneet aivan samalla tavalla, mutta kun raha liikkuu kansantaloudesta toiseen, niin silloin vain raha liikkuu: velka jää aina alkuperäiseen kansantalouteen. Aivan samalla tavalla kuin yksityishenkilö voi maksaaa asuntolainansa vain saamalla haltuunsa riittävän paljon jonkun toisen nostamaa velkaa, voivat kansantaloudet maksaa omat velkansa vain saamalla riittävästi haltuunsa jonkun toisen talousalueen velkaa, eli rahaa. Tämä on se todellinen mekanismi, jonka vuoksi kaikki maailman maat yrittävät tuottaa mahdollisimman paljon tavaraa vientiin kotimarkkinoiden sijaan: myynti oman talousalueen sisällä ei voi koskaan helpottaa oman talousalueen velkaantumista, kun taas jokainen viennistä saatu euro tai dollari on velatonta rahaa sille, joka onnistuu sen itselleen saamaan jonkin toisen talousalueen piiristä. Tästä syystä kaikkien huomio kiinnittyy aina kansallisvaltion kauppataseeseen ja siihen onko se rahallisesti positiivinen vai negatiivinen. Positiivinen kauppatase piristää taloutta, sillä se lisää velattoman rahan osuutta kansantalouden piirissa, kun taas negatiivinen kauppatase johtaa taloudellisen toiminnan hidastumiseen, sillä se vähentää rahan määrää taloudessa vaikuttamatta velan määrään, mikä tekee velkojen maksusta entistä vaikeampaa.

 

Mikä tahansa järjellinen malli kansainvälisestä kaupasta sisältäisi jonkinlaisen ihanteen tasapainosta, niin että kaikki maat yrittäisivät viedä suunnilleen saman verran kuin ne tuovat, mutta nykyisessä velkapohjaisessa rahajärjestelmässä kaikki valtiot yrittävät yhtä aikaa viedä enemmän kuin ne tuovat, ne kaikki hyökkäävät yhtä aikaa kaikkien muiden markkinoille, ne kaikki yrittävät suojella omaa rahakantaansa ja samaan aikaan ne yrittävät saada mahdollisimman suuren osuuden muiden valtioiden rahoista siirtymään oman kansantaloutensa alueelle. Ja valtavirran taloustiede suitsuttaa tällaisen järjestelyn siunauksellisuutta väittäen sen maksimoivan tehokkuuden ja kaikkien suhteellisen edun, mikä tietenkin on pelkkä vitsi. Itse en voi kuvitella mitään tehottomampaa tapaa järjestää kansainvälinen kauppa kuin tällainen jatkuva kaikkien kauppasota kaikkia vastaan, missä jokaista positiivista kauppatasetta kohden löytyy vastaava negatiivinen kauppatase toisessa maassa, missä voittaminen on mahdollista ainoastaan, jos joku muu häviää.

Lähteet:

Michael Rowbotham: Grip of Death - A study of modern money, debt slavery and destructive economics

James Goldsmith: Ansa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Justiina (nimimerkki)

Aivan. Ja koska talousjärjestelmä perustuu velkaan, sen järkiperäistäminen on vaikeaa. Yksittäinen valtio, joka on päättänyt että nyt riittää - skaalataan alaspäin ja lopetetaan hyvinvointia nakertava talouskasvun tavoittelu, ei voikaan tehdä niin, koska valtionvelka on kuitenkin maksettava. Jollei sitten lähdetä siitä ajatuksesta, että velat voisi saada anteeksi.

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

Ai että velat muka pitäisi antaa anteeksi?! Äläs Justiina käy herjaamaan rahan jumalia ettei ne suutu! Se, että niiden velkojen maksaminen on matemaattinen mahdottomuus ei ole mikään syy olla sitä yrittämättä niin kauan kuin meissä vielä henki pihisee. ;)

Jani Kuusela

Mikäli kansakunta (kansallisvaltiot) on talousjärjestelmän yksikkö, voidaan ajatella, että sodat ovat jollakin tapaa aina myös valuuttojen ja pankkijärjestelmien välisiä sotia. Pankkijärjestelmä käy sotaan toista pankkijärjestelmää vastaan. Kun muistelen toista maailman sotaa, ensimmäisenä nousee mieleeni yksi kansa, juutalaiset. Juutalaiset alkoivat jo varhain toimia rahanlainaajina ja -vaihtajina ja muissa rahankäsittelyyn liittyvissä ammateissa.

Jo Uudessa testamentissa on viittaus juutalaisten pankkitoimintaan. Kun Jeesus meni juutalaisten temppeliin, hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät. Totesipa vielä samalla: "Kirjoitettu on: Minun huoneeni pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan."

Lainaanpa tähän yhteyteen Wikipediaa:

"Nykyaikainen investointipankkitoiminta kehittyi 1700-luvun lopulla Frankfurtissa juutalaisen Mayer Rothschildin toimesta. Monenlaisen liiketoiminnan ja muun muassa sotien rahoituksen seurauksena Rothschildin perheen pankki-imperiumi levisi 1800-luvulla Mayer Rothschildin poikien toimesta aluksi Lontooseen ja myöhemmin myös Pariisiin, Wieniin ja Napoliin. Rothschildit toimivatkin useiden valtioiden kuningashuoneiden "hovipankkiireina". Noihin aikoihin toimi Euroopassa Rothschildien lisäksi myös muita suuria juutalaisia pankkiirisukuja: Warburgit Hampurissa ja myöhemmin myös muualla, Oppenheimit Kölnissä, Spreyerit Frankfurtissa, Hambrosit Lontoossa, Sassoonit Intiassa, Guenzburgit Pietarissa, sekä lukuisia muita suurissa ja pienemmissä kaupungeissa.

Yhdysvalloissa Haym Solomon, Isaac Moses ja Alexander Hamilton perustivat Bank of New Yorkin vuonna 1784. Muutoin pankkitoiminta oli Yhdysvalloissa melko vähäistä ennen 1800-luvun puolivälissä tapahtunutta saksanjuutalaisten laajamittaista maahanmuuttoa. Tämän seurauksena vuosina 1840–1880 perustettiin toista kymmentä uutta, korkeatasoista pankkia. Perustajansa mukaan nimetty Goldman Sachs on vielä nykyäänkin maailman suurin investointipankki. Muita juutalaisia pankkiireita Amerikassa olivat J.W. Seligman, Loeb Kuhn, Thalmann Landenburg, Freres Lazard, Lehmanin veljekset sekä jo aiemmin mainitut, Euroopasta Amerikkaan toimintaansa levittäneet Speyerit ja Wertheimint. Vaikka amerikanjuutalaiset olivat elämäntavaltaan hyvin vanhoillista väkeä, oli heidän toimintansa finanssipuolella hyvin vallankumouksellista, ja valta talousalueen rahaelämässä keskittyikin hyvin pitkälle heidän käsiinsä. Asiaa auttoi vielä se, että juutalaisilla perheillä oli tapana välttää avioliittoja ei-juutalaisten kanssa.

Nykyaikaan tultaessa on juutalaisten merkitys pankkitoiminnassa yhä huomattava. Eräs maailman vaikutusvaltaisimmista naisista, Elisabeth Joseph-Cohen, toimii Goldman Sachsin johdossa. Lisäksi Neuvostoliiton romahdusta seuranneen Venäjän sekasortoisen finanssielämän vaikuttajat ja "oligarkit" ovat suuremmissa määrin juutalaisia, muun muassa Mihail Hodorkovski, Bruce Rappaport, Boris Berezovski ja Vladimir Gužinski ja Semjon Mogilevitš. Juutalaisia ovat myös Maailmanpankin johdossa toimineet James D. Wolfensohn, Joseph Stiglitz ja Paul Wolfowitz, sekä eräs maailman vaikutusvaltaisimmista sijoittajista ja pörssikeinottelijoista George Soros. Myös Yhdysvaltain keskuspankin nykyinen johtaja, Ben Bernanke, on juutalainen. Samoin maailman suurimman sijoitushuijauksen tehnyt Bernard Madoff."

Jos tarkastellaan edelleen toista maailman sotaa, toinen mahtava pankkijärjestelmä kulminoituu (yllätys, yllätys) Saksaan. Kansainvälisen järjestelypankin perustivat vuonna 1930 Belgian, Ison-Britannian, Italian, Ranskan ja Saksan keskuspankit sekä ryhmä japanilaisia ja yhdysvaltalaisia yksityisiä pankkeja. Alkujaan sen tarkoitus oli varmistaa Saksan maksukyky sen edellisen sodan sotakorvausten maksun takkuillessa.

Pankki perustettiin puolueettomaan Sveitsiin, ja sen sijoittamisessa Baseliin aivan sekä Saksan että sen sodassa aiheuttamista tuhoista eniten kärsineen Ranskan rajalle oli tiettyä symboliikkaa. Laman aikana 1931 alkaen Saksan maksuja alettiin kuitenkin antaa anteeksi, ja lopulta Saksa ei koskaan maksanut sotakorvauksiaan, vaan päinvastoin aloitti uuden sodan.

Natsihallinnon toimintatapoihin kuului rahoittaa sodankäyntiä uhriensa varallisuutta ryöstämällä ja keräämällä sitä varastoihinsa. Sveitsin kansallispankki (Swiss National Bank, SNB), sotaa edeltävän manner-Euroopan suurin kultakaupan keskus, oli natsi-Saksalle luonteva kullan sijoituskohde. Sodan aikana SNB vastaanotti 440 miljoonan dollarin arvosta kultaa, josta ryöstösaaliin osuudeksi arvioidaan 316 miljoonaa dollaria.

Herää kysymys, oliko toinen maailmansota vain kahden pankkijärjestelmän välinen sota? Pyrkivätkö saksalaiset saamaan haltuunsa juutalaisten hallitseman pankkijärjestelmän, heidän rahavarantonsa (kulta), ja kuittaamaan tällä kaikella oman kansallisen velkansa sekä nousemaan koko maailman johtavaksi kansaksi (eli talousjärjestelmän johtavaksi yksiköksi)?

Vieras (nimimerkki)

Tämän päivän talousjärjestelmiä hallitsee edelleen juutalainen kansa. Natsi-Saksa yritti kaapata rahatalouden hallinan pois juutalaisilta sodan avulla. Se ei onnistunut. Eikä se tule sodan avulla koskaan onnistumaankaan. Mikäli jokin kansallisvaltio (talousjärjestelmän yksikkö) haluaa päästä pois juutalaisten hallitseman rahajärjestelmän ikeestä, sen ainoa mahdollisuus on seurata Sveitsin mallia, ja siirtyä suoraan kansanvaltaan. Tätä kautta kansakunta voi aloittaa oman, riippumattoman pankkitoimintansa.

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

On totta, että Rothschildit, Wernerit ja monet muut vanhat vauraat suvut ovat juutalaisia, mutta maailmassa on aika monta miljoonaa juutalaista, joilla ei ole mitään tekemistä nykyisen pankkijärjestelmän kanssa ja jotka maksavat pankkilainojensa korkoja siinä missä kaikki muutkin ja olen kerta toisensa jälkeen ällistynyt ihmisten innosta lähteä näille raiteille heti kun rahajärjestelmän rakenteista yrittää herättää analyyttistä keskustelua.

Toivoisin todella, että jatkossa keskustelua tässä blogissa voitaisiin käydä rahajärjestelmän mekaniikasta ja että ne ihmiset, jotka haluavat esitää kriittisiä näkemyksiään eri uskonnoista ja kansoista tekisivät niin jossain muualla.

Jani Kuusela

Edellinen kommentti voi kuulostaa äkkiseltään antisemitismiltä, minkä Ville aivan oikein korjaat. Valtaa pitävään eliittijoukkoon kuuluu ihmisiä kaikista kansoista ja kansallisuuksista (ei siis missään nimessä pelkkiä juutalaisia). Samoin kuten rahajärjestelmän orjuudessa eläviin kansalaisiin kuuluu ihmisiä kaikista kansanryhmistä (mukaanlukien juutalaiset). Mitä suoran kansanvallan mahdollisuuksiin tulee, pystytään sillä mielestäni irtautumaan pienen eliittijoukon hallitsemasta talousjärjestelmästä (aivan kuten vieras yrittää kommentissaan hapuillen sanoa).

Vieras (nimimerkki)

"Venäjän tsaarit olivat loppuun asti ainoat kruunupäät Euroopassa, jotka vastustivat Rothschildien pyrkimyksiä eikä suostunut tanssimaan heidän pillinsä mukaan. Siten ei ole ihme, että Venäjän vallankumous ja juutalaisjohtoinen bolshevikkivallankumous rahoitettiin suureksi osaksi Schiffin ja Rothschildien rahoilla. Tsaarit eivät antaneet juutalaisten toimia maassaan vapaasti, vaan heidät nähtiin vihollisina. Tällaisista syistä vallankumousta ruvettiin tukemaan kesken sodan Saksan kautta. Tämä kuuluu jokaisen historianopiskelijan perustietoihin. Molemmat maailmansodat tulisi myös nähdä ns globalistien projektina maailman yhdenmukaistamiseksi USA:n johdolla ja oman valtansa lisäämiseksi.

Maailmansodat olivat siis osa suurta suunnitelmaa. Vaikka unohtaisimme tämän, niin sota oli väistämätön siksi, että Hitler toimi Rothschildien rahaimperiumia vastaan oman kansakuntansa eduksi. Hänen autoarkinen ja “talousdemokraattinen” talousmallinsa oli myrkkyä Rothschildeille, jotka oli potkittu pois hallinnosta edusmiehiään myöten. Hitler oli siis New World Orderin vastustaja ja hänen vastustajansa sen kannalla. Ja juuri siksi hänet tuhottiin. Osaksi siksi häntä myös kirotaan tänään globalistien määräyksestä. Angloamerikalainen sionistieliitin johtama harvainvalta, joka oli siis sionistien plutokratiaksi muuttama ja jonka ei-juutalainen eliitti oli jo sekoittunut vahvasti juutalaisen eliitin kanssa, ei voinut katsoa sivusta, kun se menetti otteensa ja markkinansa Itä-Euroopassa ja jota uhkaisi Saksan vahvan talouden kilpailu. Vahva Saksa oli myös sotilaallisesti alkanut täysin riippumattomaksi eli sitä ei voinut saada ilman sotaa kuriin. Aiemmista kirjoituksista tiedämme, että Englanti julisti Saksalle sodan, koska kansainvälinen rahaeliitti pakotti Englannin tähän. Kaikki aggressiot tulivat lännestä Saksaa kohtaan, joka ei halunnut sotaa ensinkään, vaan vain Versaillesin vääryyksien korjaamista osittain ja riippumattomuutta. Globalistien luomat natsistiset satelliittivaltiot Puola ja Tsehkkoslovakia pantiin ajamaan sotaa täydellä teholla. Ezra Poundin mukaan (1944) sitten Abraham Lincolnin salamurhan koronkiskojille ei ollut ollut vakavaa vihollista ennen Berliinin ja Rooman akselin syntymistä. Kansallissosialistinen Saksa oli suorittanut merkittäviä toimia kansainvälistä rahaeliittiä vastaan. Monet Rothschildit joutuivat lähtemään Euroopasta Hitlerin sodankäynnin osoittauduttua arveltua tehokkaammaksi. Saksa oli vähällä karkottaa Rothschildit Euroopasta, mikä olisi merkinnyt loppua heidän imperiumilleen ennen pitkää myös USA:ssa. Toinen maailmansota oli Piperin mukaan täysin turha sota. Todella virkistävää lukea amerikkalaiselta kirjoittajalta seuraavat sanat: “Rehellinen tuon ajan opiskelija ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että II maailmansota oli sota, jota Amerikka ei tarvinnut ja jota ei olisi pitänyt sotia. Ja tämä sota ei tuonut mitään hyvää Amerikalle eikä koko planeetalle. Sen sijaan se loi perustan tuleville sodille ja raamit ja verkoston, jonka avulla voitiin ennen näkemättömän nopeasti ja vauhdikkain harppauksin muokata maailmaa kohti uutta maailmanjärjestystä (New World Order). Voi miten harvoin saa lukea näin selväjärkistä tekstiä, vaikka kysymys on näin äärettömän tärkeästä ja olennaisesta (ja selvästä) asiasta. NWO panee sanat suuhun ja suomalaisetkin jauhavat jo mielipuolista roskaa “häpeällisestä natsimenneisyydestä” ja satuja “natsi-Ylpöstä” yms ja toimivat eliitin pikku työläismuurahaisina koko ajan eliitin kanssa New World Orderin luomiseksi. Ja kaikki vain eliitin eduksi ja omaa etua vastaan. Aivopesu on näköjään helppoa."

lähde: http://toinennakemys.wordpress.com/

Marko Sihvonen

Suosittelen velkojen jättämistä velkojen allekirjoittajille, maksakoon he minkä ovat ottaneetkin, ei ole minun nimi takaajanakaan :)

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

Saksassa kansallissosialistit yksinkertaisesti painoivat valtion omaa velatonta setelirahaa ja syöttivät sen talouteen laajojen infastruktuuri-hankkeiden muodossa, aivan kuten Abraham Lincoln aikoinaan teki, mistä saksalaiset idean saivatkin. He painoivat niinsanottuja MEFO-seteleitä, jotka tunnettiin myös nimellä Feder-raha tämän valuutan suunnittelijan mukaan. American Monetary Instituten perustaja Stephen Zarlenga kertoo kirjassaan Lost Science of Money:

"The basis of Feder´s ideas was that the state should create and control its money supply through a nationalized central bank rather than have it created by privately owned banks, to whom interest would have to be paid. From this view derived the conclusion that finance had enslaved the population by unsurping the nation´s control of money."

Ja tämä oli valtava menestys, kahdessa vuodessa totaalisesta lamasta täysityöllisyyteen ja vakaaseen valuuttaan, neljässä vuodessa koko Euroopan suurimpaan teolliseen tuotantovoluumiin. Myös ulkomaankauppa elpyi nopeasti, mutta se hoidettiin vaihtokauppana ilman mitään kauppataseen yli- tai alijäämiä, niinkuin tietääkseni Hugo Chavez tekee tänä päivänä ja kuten Suomi hoiti kai tietääkseni aikoinaan neuvostokaupan(?).

Zarlenga jatkaa:

"Perhaps (Germany) was expected to borrow gold internationally, and that would have meant external control over her domestic policies. Her decision to use alternatives to gold, would mean that the international financiers would be unable to exercise this through the international gold standard,... and this may have led to controlling Germany through warfare instead."

Varmasti natsit ryöstivät kaiken kullan ja muunkin vastustajiensa omaisuuden, minkä käsiinsä saivat, mutta heidän oma valuuttansa ei perustunut kultaan eikä velkaan. Sen sijaan valtio otti rahan luomisen omaksi tehtäväkseen ja heidän "Feder-rahansa" edusti yksinkertaista kuittia tehdystä työstä. Tämä oli ihan erilainen rahajärjestelmä, mitä muissa länsimaissa käytettiin ja varmastikin sen menestyksellisyys koettiin uhkana anglo-amerikkalaisissa pankkiiripiireissä, mikä saattoi näytellä jotain osaa siinä, että niin monet maat julistivat Saksalle sodan. Ja toisen maailmansodan jälkeen mitään vaihtoehtoa nykyiselle pankkien velkarahalle ei ole enää ollut olemassa, eikä aiheesta ole enää käyty keskustelua, vaikka ennen sotaa rahareformi oli suuren laman piinaamissa USA:ssa ja Iso-Britanniassa yhtä ajankohtainen aihe kuin mitä ympäristökysymykset tänä päivänä.

Kaikkihan tietää, että historiaan pitäisi suhtautua varauksella, kun se on voittajien kirjoittamaa, mutta harvemmilla on älyä ja rohkeutta viedä tätä oivallusta loppuun asti ja todeta, että ihan samasta syystä nykyhetkeen tulisi suhtautua varauksella, sillä ihan samat voittajat sen ovat luoneet, ketkä historiammekin ovat kirjoittaneet.

Jani Kuusela

"Varmasti natsit ryöstivät kaiken kullan ja muunkin vastustajiensa omaisuuden, minkä käsiinsä saivat, mutta heidän oma valuuttansa ei perustunut kultaan eikä velkaan. Sen sijaan valtio otti rahan luomisen omaksi tehtäväkseen ja heidän "Feder-rahansa" edusti yksinkertaista kuittia tehdystä työstä. Tämä oli ihan erilainen rahajärjestelmä, mitä muissa länsimaissa käytettiin ja varmastikin sen menestyksellisyys koettiin uhkana anglo-amerikkalaisissa pankkiiripiireissä, mikä saattoi näytellä jotain osaa siinä, että niin monet maat julistivat Saksalle sodan."

Kiitos täydentävistä tiedoista.

Markus Lehtipuu

Suosittelen ostamaan kultaa (minimi 100grammaa kerrallaan) tai vaikkapa (säilyvää) ruokaa. Niitä ei voi verottaa, eikä kullan myyntivoitosta käsittääkseni tarvitse maksaa veroa.

Suosittelen myös välttämään velkaantumista.

Kuka pystyy soveltamaan omassa elämässään, soveltakoon.

risto (nimimerkki)

Kannattaa myös huomioida, että länsimainen media on juutalaisten omistuksessa ja se tekeekin kaikkensa lopettaakseen kaikkensa lopettaakseen länsimaisten ihmisten nationalistisuuden syyllistämällä heitä rasismiin, antisemismiin, heidän kasvatustaan ja kulttuuria moittimalla jne.

Suuri massa kansasta ei tee muutosta pelkän rahajärjestelmän takia, sillä rahaahan saa lisää pankista lainaamalla. Muutos tulee ainoastaan siinä vaiheessa, kun porukka ymmärtää myös että heidän kulttuurinsa tuhoutuu samalla ja heidän lapsensa ovat ilman tulevaisuutta. Tämän Hitler ja Saksan kansa ymmärsi ja puolustikin sitä viimeiseen asti. Hitlerin kannatus oli yli 90% koko maassa.

Suosittelen esim. David Duken videoita youtubessa sekä holokaustin revisionistien kirjoituksiin/videoihin (esim. Cole in Auschwitz).

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

Minusta taas tuntuu, että Hitler tajusi saman minkä alan tässä pikkuhiljaa itsekin tajuta, että ihan turha yrittää puhua järkeä, kun ei sellaista jakseta kuunnella ja että sen sijaan kannattaa ottaa joku ihmisryhmä, joka ei kuulu "meihin", syyttää niitä kaikesta ja lietsoa rasistista vihaa niitä kohtaa, niin johan tulee ihmiset innoissaan mukaan. On ihan tosi masentavaa nähdä kuinka moni on yhä tänä päivänä valmis syyttämään kaikesta juutalaisia verrattuna siihen kuinka harvalla on vaikka jotain rakentavia ideoita rahareformin toteuttamisesta.

Halusin että sana on vapaa tässä blogissa, mutta tätä pitää ehkä harkita uudestaan, jos kommentointi jatkuu näillä linjoilla.

Vieras (nimimerkki)

Suomen media lienee "kruunun" hallussa. Ainakin päätellen siitä uutisoinnin määrästä, jonka kuninkaalliset (Victoria ja Daniel) ovat saaneet viime päivinä osakseen.

Jani Kuusela

Nyt täytyy erottaa kaksi asiaa toisistaan. Muuten asia menee helposti antisemitismin puolelle. Juutalainen kansa on kokonaan eri asia kuin juutalaisten rahanlainaus ja -vaihtosysteemin pohjalle rakennettu ikivanha raha-alusta. Raha-alusta on se "matrix", jonka pohjalta kaikki raha luodaan.

Matrixin kaataminen ei todellakaan tarkoita uutta holokaustia. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että nykyisen pankkitoiminnan takana oleva raha-alusta korvataan uudella. Tämä on sekä juutalaisten että "arjalaisten" etu. Se vapauttaa valtiot laittomista sopimuksista. Se on siis loppujen lopuksi kaikkien työtä tekevien kansalaisten (orjien) etu. Olipa orja sitten juutalainen, romani, saamelainen, intiaani, aboriginaali tai arjalainen;).

Joten ihan lepo ja rauha vaan kaikki=). Ei tässä olla sytyttämässä kolmatta maailmansotaa vaan synnyttämässä ensimmäistä maailmanrauhaa;).

Käyttäjän rahanvalhe kuva
Ville Iivarinen

Mielestäni kaikesta pitäisi voida keskustella, mutta silloin pitäisi keskustella asiallisesti, niinkuin sinä olet tehnyt. Mutta itse en mielelläni keskustele mistään tietyistä ihmisryhmistä rahan yhteydessä, sillä ensinnäkin rahajärjestelmän nykyisillä rakenteilla ja sillä millaiseksi ne kannattaisi muuttaa ei ole mitään tekemistä minkään toisen uskonnon tai kansan kanssa, ja toisekseen sellaisella keskustelulla on tapana herättää tällaista kommentointia, jonka en todellakaan haluaisi leimaavan talousdemokratian asiaa nyt kun haluaisimme ihmisten suhtautuvan vakavasti siihen, mitä me yritetään sanoa.

Jani Kuusela

Niinpä se on. Ei kai kukaan voi syyttää juutalaista kansaa Hiroshimasta tai Nagasakistakaan, vaikka juutalaiset ydinfyysikot (mukaanlukien Albert Einstein) atomivoiman löysivätkin. Onnea matkaan talousdemokraateille=) Toivottavasti tiet yhtyvät jossakin vaiheessa Muutoksen kanssa. Suora talousdemokratia olisi aika kova sana;).

Jani Kuusela

Jäi mieleeni vielä kummittelemaan tuo sana: suora talousdemokratia. Eli suora kansanvalta kansantalouden hoidossa. Nykyisinhän kansanedustajat vastaavat kansan taloudesta, aivan kuten edunvalvoja vastaa vajaavaltaisen henkilön taloudesta. Tämä käytäntö voisi toimia ainoastaan silloin, jos edunvalvojamme todella ajaisivat kansalaisten etua.

Miltä sinusta tuntuisi, jos edunvalvojasi ei antaisi sinulle rahaa sairautesi hoitamiseksi, vaan ottaisi sen sijaan nimellesi velkaa, jolla hoitaisi naapurikunnan kunnanpäättäjien erääntyneen pikkujoululaskun. Näinhän kansanedustajamme toimivat esimerkiksi reumasairaalan kohdalla. Siihen ei Suomen valtiolta riittänyt paria miljoonaa, mutta samanaikaisesti Suomen osuus Kreikan tukipaketista on noin 1,7 miljardia euroa. Ja tietenkin tuo kaikki kuitataan ottamalla lisää valtionvelkaa ulkomailta.

Jos vajaavaltaisen henkilön edunvalvoja toimisi samoin kuten kansanedustajat toimivat, hänet passitettaisiin oikeuden eteen, vankilaan tai vähintään mielentilatutkimukseen.

Minä ajattelen, ettei rahareformi voi toteutua ilman suoraa kansanvaltaa. Tai ainakin sen eteenpäin vieminen nykyisessä edustuksellisessa puoluepolitiikassa on hyvin hyvin hidasta. Jos Suomeen saataisiin suora demokratia, kansalaiset voisivat äänestää itsensä vapaiksi kaikista ulkopuolisista ikeistä. Suorassa talousdemokratiassa kansa loisi oman taloutensa, pankkijärjestelmänsä jne. Suomen pankki perustaisi oman raha-alustan (matrix), jonka avulla se voisi aloittaa tyhjältä pöydältä.

HeroOfTheDay (nimimerkki)

Saksasta:
"Ja tämä oli valtava menestys, kahdessa vuodessa totaalisesta lamasta
täysityöllisyyteen ja vakaaseen valuuttaan, neljässä vuodessa koko Euroopan suurimpaan teolliseen tuotantovoluumiin."

Tämä on hyvin vaarallinen myytti. Talouskasvu luotiin suurimmalta osin sotateollisuuden varaan. Tämä elvyttää lyhytaikaisesti taloutta hyvin tehokkaasti. Pidemmällä aikavälillä Saksalla ei ollut sen jälkeen muita vaihtoehtoja, kuin aloittaa maailmansota, tai kärsiä sisällissota toisen hyperinflaation jälkeen.

"Minusta taas tuntuu, että Hitler tajusi saman minkä alan tässä pikkuhiljaa itsekin tajuta, että ihan turha yrittää puhua järkeä, kun ei sellaista jakseta kuunnella ja että sen sijaan kannattaa ottaa joku ihmisryhmä, joka ei kuulu "meihin", syyttää niitä kaikesta ja lietsoa rasistista vihaa niitä kohtaa, niin johan tulee ihmiset
innoissaan mukaan."

Näin on ja tulee olemaan jatkossakin. Tämä on syy miksi itseasiassa olisi hyvin vaarallista tehdä radikaaleja muutoksia. Muutokset joutuvat hyvin helposti ääriradikaalien haltuun, ja erityisesti ihmiset tykkäävät kuunnella kun joku saarnaa, ettei heidän pidä muuttua yhtään ja kuinka pelastus tulee ylhäältä suurelta johtajalta (tai järjestelmältä tai mikälie). Totuudesta välittää aidosti tässä maailmassa hyvin hyvin harva ihminen.

HeroOfTheDay (nimimerkki)

http://tickerforum.org/akcs-www?post=170975&page=1

Genesis (Karl Denninger):

"Any lending of capital at interest - no matter how you do it - creates a need for recessions in order to clear the system of the excess debt that accumulates over time. That is, some percentage of the people who take said debt (and those who lend that capital) have to go bankrupt.

But that's not a bad thing. It is in fact a good thing, as that both rebalances the economy by eliminating the weakly-run firms, and at the same time eliminates the debt overhang. It is the attempt to eliminate recessions that causes the problems, as mathematically that is simply not possible."

Toimituksen poiminnat